איך מחדשים רישיון קנאביס רפואי?

חידוש רישיון קנאביס רפואי הוא תהליך המתבצע אל מול היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) במשרד הבריאות מדי שנה או חצי שנה, בתלות בתוקף הרישיון שניתן לכל מטופל, לאחר הגשת המלצה מהרופא המטפל על המשך הטיפול. מדובר בתהליך אותו חייב מטופל לבצע כדי להמשיך את הטיפול בקנאביס וכדי לקבל מרשמים נוספים לניפוק מוצרי קנאביס רפואי לאחר תפוגת תוקף הרישיון המקורי.

חידוש רישיון קנאביס, בדיוק כמו ניפוק ראשוני של רישיון חדש, מתאפשר אך ורק בהתאם לקריטריונים של משרד הבריאות הנוגעים לשימוש במוצרי "אסדרה חדשה" בלבד, ולא ניתן לחדש רישיון קנאביס המתיר רכישת מוצרים במסגרת "האסדרה הישנה". הקריטריונים של משרד הבריאות הנוגעים לחידוש רישיון קנאביס רפואי מצוינים ב'נוהל 106' של משרד הבריאות והם זהים לקריטריונים לפיהם נבחנת זכאותו של מטופל חדש לקבלת האישור לתחילת הטיפול בקנאביס.

מטופל בעל רישיון בתוקף שנמצא במהלך טיפול בקנאביס, אינו סובל מתופעות לוואי חריגות ומדווח על יעילותו של הטיפול ועל שאיפתו להמשיך בו, באופן שאינו חורג מהקריטריונים של משרד הבריאות, יקבל לרוב את המלצתו של הרופא המטפל. ההנחיה הכללית של משרד הבריאות קובעת כי כל עוד הטיפול בקנאביס מצליח ומראה תוצאות חיוביות בדמות שיכוך הסימפטומים הרלוונטיים ושיפור ההרגשה הכללית, והקריטריונים הרפואיים של המטופל לא השתנו באופן שמונע את הטיפול, אין סיבה שלא לאשר את חידוש הרישיון באותו מינון חודשי בו הוא אושר לאחרונה.

איך מתבצע חידוש רישיון קנאביס רפואי?

חידוש רישיון קנאביס רפואי מתבצע בעת פגישה עם רופא מומחה, בתהליך דומה לניפוק ראשוני של רישיון חדש. ניתן לחדש רישיון בפגישה עם כל רופא מומחה שתחום התמחותו תואם את ההתוויה הרפואית הרלוונטית של המטופל, אך לרוב יהיה מדובר באותו רופא שהמלצתו הובילה לאישור הטיפול מלכתחילה. האספקט הרגולטורי של תהליך החידוש מתבצע בין הרופא ל משרד הבריאות ללא התערבות של המטופל, בעוד המטופל עצמו נדרש להגיע לפגישה בודדת עם הרופא, אלא אם כן ישנם תנאים חריגים שדורשים פגישה נוספת.

קביעת תור אצל רופא מומחה מתבצעת באופן פרטי או דרך קופת החולים, כאשר סכום ואופן התשלום עבור קביעת התור והייעוץ הרפואי תלוי באופן בה נקבע התור, וכך גם האפשרות לכיסוי או החזר על ידי הביטוח הרפואי. במקרים מסוימים תור בודד אצל הרופא מספיק כדי לחדש רישיון קנאביס רפואי, זאת במידה וכל המסמכים החיוניים הוגשו לרופא בזמן התור או מבעוד מועד.

המלצה לחידוש הרישיון עוברת מהרופא לטיפול היק"ר דרך המערכת האלקטרונית איתה עובדת היחידה, ולאחר קבלתה במשרד הבריאות היא מקבלת מענה תוך תקופה של עד שלושה חודשים, למעט מקרים חריגים בהם נדרשים מסמכים נוספים במהלך התהליך, מה שעלול לגרום לפעמים לעיכוב נוסף. במהלך תקופה זו, בירור סטטוס הפנייה מתבצע דרך יצירת קשר ישיר עם מוקד היק"ר בטלפון.

המסמכים החיוניים העיקריים שיש להצטייד בהם לקראת הפגישה עם הרופא והנפקת ההמלצה לחידוש הרישיון הם:

סיכום מידע רפואי מסמך המסכם את מצבו הרפואי של המטופל וכולל בתוכו אבחנות ותרופות קבועות – מונפק במקום על ידי רופא משפחה. 

דו"ח ניפוק/מתן תרופות מ-12 החודשים האחרונים – מונפק במקום על ידי רופא משפחה.

בנוסף, אם ישנן חוות דעת רפואיות החיוניות לאישור ההמלצה, שנעשה בהן שימוש לצורך הנפקת הרישיון בפעם הראשונה, יש להביאן לרופא בעותק מודפס.

טבלת צריכה שבועית מלאה (לאורך השבוע שקדם לתור) – טבלת מעקב אחרי צריכה של קנאביס רפואי היא מסמך של משרד הבריאות שנועד לסייע למטופל ולרופא המטפל לעקוב אחר יעילות הטיפול ואחר כל צורך לשנות אותו, כמו במקרה של צורך בהעלאת מינון. מילוי הפרטים בטבלה מתבצע באופן שוטף ויום יומי במשך שבוע לפחות לפני התור לרופא, ונועד כדי לספק לו היסטוריית צריכה עדכנית ורלוונטית שמניבה מידע לגבי מצבו הנוכחי של הטיפול.

העלאת מינון בעת חידוש רישיון קנאביס – איך מבצעים?

העלאת מינון קנאביס רפואי, כלומר שינוי בכמות החודשית ו/או שינוי בקטגוריית המוצרים המותרת לרכישה עבור המטופל (מסווגות לפי ריכוז חומרים פעילים) יכולה להתבצע בעת חידוש הרישיון, בהתאם לחוות דעתו של הרופא שמנפיק את ההמלצה ושולח את הבקשה ליק"ר. מבחינת בקרה ורגולציה, תהליך של העלאת מינון מאושר על ידי היק"ר באותו ערוץ בו מאושר חידוש הרישיון, ולכן מדובר בבקשות מקבילות שעוברות טיפול מערכתי אחיד  על פי נהלי משרד הבריאות.

בקשה של העלאת מינון מוגשת על ידי הרופא המומחה שממליץ על חידוש הרישיון, וכדי שהיא תאושר יש לצרף אליה טבלת צריכה שבועית מלאה. אין מניעה להגיש בקשה של העלאת מינון מטעמים של "התנגשות" עם בקשה של חידוש רישיון, ובמקרים רבים הרופא המטפל יקבל בעצמו את הבקשה וימליץ ליק"ר על הנפקת רישיון חדש במינון גבוה יותר – הן בהיבט של הכמות החודשית המותרת (למשל 20 גרם ל-30 גרם בחודש), והן בהיבט של ריכוז החומרים הפעילים (למשל: t15c3 ל-t20c4) הקיימים במוצרים עצמם.