מי זכאי לקבל מרשם לקנאביס רפואי?

זכאות לקבלת 'מרשם קנאביס רפואי' נקבעת כנגד עמידה בקריטריונים של משרד הבריאות לפי "רשימת ההתוויות"– רשימת המחלות, האבחנות והקריטריונים הספציפיים לאישור טיפול בקנאביס עבור כל מצב רפואי. אלו התנאים בהם תצטרכו לעמוד כדי לקבל טיפול בקנאביס:

מי שמעוניין לקבל מרשם לקנאביס רפואי, הניתן על ידי רופא מומחה בפיקוח משרד הבריאות, צריך לעשות כן לפי ההגדרות המופיעות במסמך הנקרא 'נוהל 106' של היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר). "רשימת ההתוויות" (מתוך 'נוהל 106') מגדירה את הקריטריונים הרפואיים בהם צריך לעמוד כדי להיות זכאי לקבלת הטיפול.

כיום בישראל, להוציא מקרים חריגים הנבדקים באופן פרטני, מרשם לקנאביס רפואי ניתן אך ורק למי שעומד בצורה מדויקת בקריטריונים הרפואיים המופיעים ברשימת ההתוויות. כלומר, משרד הבריאות קובע האם מחלה או מצב רפואי מסוים הוא כזה שיכול להיות מושפע לטובה מהטיפול בקנאביס, ולפיכך מחליט האם ובאיזה היקף להעניק, לאלו הזכאים, אישור לטיפול בקנאביס.

להלן רשימת ההתוויות המלאה לפי נוהל 106 של משרד הבריאות:

טיפול פליאטיבי – רישיון מידי לחצי שנה

מטופלים סופניים (תוחלת חיים צפויה של חצי שנה ומטה) זכאים אוטומטית לקבל רישיון קנאביס רפואי בתהליך מידי ופרטני מול יחידת הקנאביס הרפואי במשרד הבריאות.

אונקולוגיה – שיכוך כאבים והשפעות כימותרפיות

מרשם לקנאביס רפואי על רקע אונקולוגי ניתן בתהליך מקוצר כטיפול משלים לשיכוך כאב ובחילות לצד הטיפולים הקונבנציונליים. המרשם יינתן בתנאים הבאים:

  • למטופלים בזמן טיפול כימותרפי ועד חצי שנה מסיומו לצורך הקלה בבחילות, הקאות או כאבים הקשורים לטיפול. 
  • לצורך שיכוך כאב ממקור סרטני בשלב גרורתי, ורק לאחר שמוצו אפשרויות הטיפול המקובלות בהתאם להמלצות האונקולוג.

ניתן להאריך את הטיפול במידה ובסיום חצי שנה מתום הטיפול הכימותרפי, הרופא המטפל סבור כי המשך הטיפול יביא להישג חיובי מהותי. במקרה כזה יהיה על הרופא לפרט את הסיבות לבקשה וכן את תקופת הטיפול המבוקשת.

כאבים – חולים מאובחנים, לאחר שנה של מיצוי תרופתי

קנאביס רפואי כטיפול נוגד כאבים יאושר לחולים הסובלים מכאב נוירופתי ממקור אורגני ברור בלבד. (לא כאב ממקור פסיכוסומטי ו/או כאב שאינו מאובחן).

כדי להיות זכאי לקבלת מרשם, החולה צריך להיות מטופל במרפאת כאב מוכרת למשך תקופה של שנה לפחות בטרם הגשת הבקשה, ולהגיש את הבקשה רק לאחר מיצוי מלא של אפשרויות הטיפול המקובלות, בצירוף להמלצת מרפאת הכאב עצמה והרופא המומחה.

כמו כן יש להוסיף לבקשה שאלון BPI המשמש ככלי מעקב לצורך אומדן יעילות הטיפול בקנאביס.

נוירולוגיה – תסמונת טורט, טרשת נפוצה ואפילפסיה

1. מטופלים המאובחנים כחולי אפילפסיה קשה לפחות שנתיים, הסובלים מהתקפים אפילפטיים הגורמים למוגבלות משמעותית והפרעה בתפקוד. הגדרה זו מתייחסת להתקפים כלליים, התקפים מוקדיים אחרים (אם הם גורמים לסכנת נפילה וחבלה) והתקפים טוניים או אטוניים כלליים.

זכאות לטיפול בקנאביס רפואי תתאפשר במצבים בהם קיימת עמידות לטיפול, ורק לאחר שנוסו ונכשלו חמש תרופות אנטי אפילפטיות שונות.

ההמלצה תוגש על ידי נוירולוג מומחה, המטפל בחולה במרפאת אפילפסיה באחד מהמרכזים הרפואיים. המטופל נדרש להתמיד בטיפול ומעקב באותה מרפאה למשך שישה חודשים לפחות בטרם תוגש הבקשה. הבקשה תכלול: תיעוד טיפולי של מינימום 3 תרופות במהלך תקופת הטיפול במרפאה זו, התחייבות של הנוירולוג המטפל לביצוע מעקב רפואי, ואישור של פסיכיאטר מומחה שאין התנגדות לטיפול.

2.מקרים של מטופלים קטינים, המאובחנים באפילפסיה קשה עד בלתי נשלטת ועברו חמישה סוגי טיפולים/תרופות מקובלים – בניהם חובה אחד או יותר מהבאים: דיאטה קטוגנית, קוצב-גלאי או ניתוח – ואובחנו בעמידות או אי הצלחה, תבחן עבורם האפשרות לטיפול בקאנביס רפואי.

ההמלצה לטיפול תוגש על ידי נוירולוג ילדים, המתחייב לביצוע מעקב רפואי מדי שלושה חודשים לפחות. בתחילת הטיפול בקנאביס, ובמהלך ששת החודשים הראשונים לטיפול, יש ליטול במינון מלא, לפחות שתי תרופות מוכרות כטיפול נוגד פרכוסים. לאחר תקופה זו, ובמידה ולא נצפו פרכוסים, ניתן לשקול הפחתה במינון עד הפסקת הטיפול של אחת התרופות הללו לצד המשך הטיפול בקנאביס.  

3. מטופלים המאובחנים בטרשת נפוצה במצבים ספסטיים, אשר לא הגיבו לטיפול התרופתי המקובל.

4. מטופלים המאובחנים בפרקינסון, המטופלים במשך שנה לפחות בטיפול אנטיפרנקסוני, וסובלים מכאב כרוני שאינו מגיב לטיפול המקובל בכאב. ההמלצה לטיפול בקנאביס רפואי תוגש על ידי הנוירולוג המטפל לאחר שהתחייב לביצוע מעקב רפואי מדי שלושה חודשים לפחות.

5. מטופלים בגירים המאובחנים בתסמונת טורט, הסובלים מהפרעה תפקודית משמעותית בחיי היום יום, אשר לא הגיבו לטיפולים המקובלים. ההמלצה לטיפול בקנאביס רפואי תוגש על ידי הנוירולוג המטפל, בצרוף המלצה של פסיכיאטר שבדק את המטופל.

בשנת הטיפול הראשונה הרישיון יוגבל לתקופות של שלושה חודשים בכל פעם, וחידוש הרישיון יותנה בבחינה והמלצה משותפת של הנוירולוג והפסיכיאטר המטפלים בכל פעם.

בשנת הטיפול השנייה הרישיון יוגבל לתקופות של עד שנה בכל פעם ומותנה בהמלצה של הנוירולוג המטפל והמלצה פסיכיאטרית.

פסיכיאטריה – פוסט טראומה (הפרעה בתר-חבלתית או PTSD)

1.  למטופלים בגירים המאובחנים בהפרעת דחק פוסט טראומתית / בתר חבלתית, כאשר מוצו לפחות 2 התערבויות תרופתיות מקובלות לפרקי זמן מינימאליים של חודשיים כל אחת, ובמקביל מוצו ונכשלו גם 2 התערבויות פסיכולוגיות מקובלות.

2. מטופלים הסובלים מהפרעת בתר-חבלתית בדרגת חומרה בינונית ומעלה העונה לקריטריונים של הכרה ב-30% נכות לפחות לפי סעיפי המל"ל, הנמשכת מעבר לשלוש שנים ומאופיינת במצוקה נפשית רבה.

ההמלצה תוגש ע"י פסיכיאטר מומחה המטפל בחולה, על גבי 'נספח לבקשה לטיפול מסייע בקנאביס לחולי   'PTSDובצירוף תיעוד מפורט של כל הטיפולים. הפסיכיאטר הממליץ מצהיר שהסביר לחולה את סיכוני הטיפול וכן מתחייב להמשיך במעקב תקופתי בכל משך תקופת הרישיון.

בשנת הטיפול הראשונה רישיון השימוש בקנאביס יוגבל לתקופה של עד שישה חודשים, וחידוש הרישיון יותנה בדיווח של הפסיכיאטר המטפל והמלצתו להמשך טיפול.

החל משנת הטיפול השנייה רישיון השימוש בקנאביס יוגבל לתקופה של עד שנה בכל פעם, אך חידוש הרישיון עדיין יותנה בכל פעם בדיווח של הפסיכיאטר המטפל והמלצתו להמשך טיפול.

גסטרואנטרולוגיה – חולי קרוהן או קוליטיס מסורבי ניתוח

1. מטופלים שעברו את הטיפולים התרופתיים הבאים במיצוי וכישלון: טיפול של 3 חודשים לפחות ב'אימוראן' או 'פורינטול', וכן שלושה טיפולים בהעמסה מלאה של 'הומירה' ו'רמיקייד'.

2. שלילת האופציה של ניתוח להסרת קטע מעי חולה, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי.

את ההמלצה לטיפול בקנאביס רפואי במקרה של קרוהן או קוליטיס, רשאי לשלוח רק רופא מומחה (גסטרואנתרולוג) שמטפל באותו החולה לפחות 3 חודשים. הבקשה צריכה לכלול תיעוד מפורט של הטיפולים התרופתיים וכן פירוט הסיבה לשלילת הניתוח.

מחלות זיהומיות חמורות – טיפול בחולי איידס

1. מטופלים המאובחנים בכשל חיסוני נרכש (AIDS) שנמצאים בשלב שלאחר מיצוי הטיפול התרופתי המקובל.

2. מטופלים הסובלים מירידה קיצונית במשקל (מעל 10% אובדן של משקל הגוף בתקופה קצרה), לצורך שיפור התיאבון או לצורך הקלה בהקאות ותסמיני מערכת העיכול – כאשר הירידה במשקל הינה תוצאה של מחלה זיהומית חמורה מאובחנת, בדרך כלל איידס.

מקרים חריגים

מצבים רפואיים חריגים, אשר אינם נכללים ברשימת ההתוויות, ידונו במקרים בהם הרופא המטפל סבור כי טיפול בקנאביס עשוי להועיל לאותו מטופל.

המלצות חריגות יוגשו על גבי מסמך בו מפרט הרופא הממליץ מדוע לדעתו יש לשקול מתן טיפול בקנאביס, את בסיס ההשערות ליעילות הטיפול ומסמכים רפואיים התומכים בהמלצתו.

הצוות הרפואי במרכזנו – "ירוק שירותי רפואה", מאמין כי טיפול בקנאביס עשוי להועיל במגוון מצבים רפואיים נוספים. במעמד הפגישה עם רופא מומחה, נערכת בדיקה מעמיקה בה נבחנת האפשרות לטיפול ניסיוני בקנאביס רפואי.

במידה והרופא התרשם כי טיפול בקנאביס רפואי עשוי להועיל למטופל, תוגש המלצה גם אם המחלה אינה נכללת ברשימת ההתוויות (ע"פ 'נוהל 106').

ראוי לציין כי אף על פי שישנן עדויות להצלחת הטיפול בקנאביס במחלות ומצבים רפואיים רבים,  עדיין אין די מחקר בכדי לבסס עמדה מוחלטת, יש לנקוט משנה זהירות, לבחון כל מקרה לגופו ולאשר את הטיפול רק במקרים בהם קיים סיכוי סביר שלא יגרם נזק למטופל.

מידע בגין זכאות לקנאביס רפואי, נוהל 106 ורשימת ההתוויות, כפוף לעדכונים ושינויים הנערכים מעת לעת בהתאם להחלטת המנהל ביחידת הקנאביס של משרד הבריאות.